Naruto Sprites

Below are some Naruto Sprites.

Sprite Sheets (Click to view)
Naruto
Naruto 2
Naruto 3
Sasuke
Sasuke 2
Sakura
Sakura 2
Kakashi
Kakashi 2
Kakashi 3
Itachi
Shikamaru
Neji
Neji 2
Neji 3
Choji
Hinata
Rock Lee
Rock Lee 2
Kiba 1
Kiba 2
Kiba & Akamaru
Sasori
Kisame
Tobi
Sound Ninja
Sand Ninja

Naruto
Naruto Sprite
Naruto Sprite Naruto Sprite Naruto Sprite Naruto Sprite Naruto Sprite Naruto SpriteNaruto Sprite
Sasuke
Sasuke SpriteSasuke SpriteSasuke SpriteSasuke SpriteSasuke SpriteSasuke SpriteSasuke Sprite
Sakura

Kakashi

Gaara

Neji

Rock Lee

Shikamaru

Shino

Iruka

Sound Ninja

Others

Naruto Monument Sprite
Naruto Spritesheet
Naruto Spritesheet
Naruto SpritesheetNaruto Spritesheet

Below are some Naruto Sprites.

Sprite Sheets (Click to view)
Naruto
Naruto 2
Naruto 3
Sasuke
Sasuke 2
Sakura
Sakura 2
Kakashi
Kakashi 2
Kakashi 3
Itachi
Shikamaru
Neji
Neji 2
Neji 3
Choji
Hinata
Rock Lee
Rock Lee 2
Kiba 1
Kiba 2
Kiba & Akamaru
Sasori
Kisame
Tobi
Sound Ninja
Sand Ninja

Naruto
Naruto Sprite
Naruto Sprite Naruto Sprite Naruto Sprite Naruto Sprite Naruto Sprite Naruto SpriteNaruto Sprite
Sasuke
Sasuke SpriteSasuke SpriteSasuke SpriteSasuke SpriteSasuke SpriteSasuke SpriteSasuke Sprite
Sakura

Kakashi

Gaara

Neji

Rock Lee

Shikamaru

Shino

Iruka

Sound Ninja

Others

Naruto Monument Sprite
Naruto Spritesheet
Naruto Spritesheet
Naruto SpritesheetNaruto Spritesheet